Dikt om tankar og filosofering

Dikt

I år jobber vi mye med Språk og kommunikasjon og vi ønsker derfor å legge ut et lite dikt til undring og filosofering.

KVA ER DETTE

Kva er dette som er inni hovudet?

Har eg ein hest inni hovudet

Når eg tenker på ein hest?

Er det ballogar i hovudet 

Når eg dansar på ein fest?

Kva er dette som er inni hovudet ?

Når tankar flaug av garde

Kan du seie kor dei landa?

Var dei mjuke eller harde

Om du la dei oppi handa ?

Kva er dete som er inni hovudet?

Kan tankane å drømme

Og kan dei stå på ski?

Kan tankar plutseleg rømme

Og få litt dårleg tid?

Kva der dette som er inni hovudet? Tankar?