Krabbane

Dette barnehageåret har vi to aldersgrupper på Krabbane. Barn født i 2018 og barn som er født i 2017. Vi har fokus på å dele oss mye i mindre grupper, både lese og leke grupper.

Vi er opptatt av å skape gode relasjoner mellom barn-voksne og barn-barn og har som mål at barna skal få  mye god omsorg og føle trygghet

Vi vil jobbe for at barna skal få gode venner som de kan være sammen med i samspill og lek. Vi ønsker at de skal få oppleve mestring, glede og humor. Vi voksne vil være aktivt tilstede og gi barna opplevelser og aktiviteter som gir læring på mange områder og som er med på å styrke deres selvfølelse.

Foreldrene er de med mest kunnskap om sine barn. For å nå våre mål mener vi det er viktig med et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldrene slik at barnet får gode dager i barnehagen vår.