KREPSANE

Krepsane er en førskoleavdeling med 26 førskolebarn.

Mestringsfølelse, turglede, opplevelser, respekt for hverandre, glede og humor, er det vi ønsker å jobbe mot på Krepsane. Det å kunne mestre å ta egne valg, av- og påkledning, og dobesøk, vil gjøre at barna blir tryggere. Vi har felles opplevelser og turer noe som gir barna en felles plattform. Dette gir inspirasjon til lek, nye vennskap og kreativ utfoldelse. Barna har selv vært med å lage regler som skal gjøre at alle er trygge i barnehagen, det er lettere å huske regler når barna selv har laget dem. Vi har ulike pedagogiske verktøy som brukes i hverdagen. Vi legger stor vekt på å ha det gøy. Vi ler med hverandre og finner på ulike sprell, det er viktig at vi ler og tuller litt hver dag. 

Velkommen til Krepsane!