Språk og Språk utvikling

I småbarnsalderen legges utviklingen for den språklige kompetansen. I tidlig alder bruker barna både kroppsspråk og lek med lyder for å nærme seg andre mennesker. God språkutvikling er avgjørende for lek, læring og sosiale relasjoner i barnehagealder, men også for lesing, skriving og læring i skolealder. Et godt utviklet språk i barnehagealder letter lese- og skriveutvikling i skolen.

Samtale med barnet stimulerer barnets språkutvikling. Det er derfor aldri for tidlig å snakke med barnet, uten å måtte forenkle språket. Et barn vil alltid forstå mer enn det klarer å uttrykke. Du kan kanskje ikke forvente å få svar fra de minste, men de lærer noe viktig om turtaking, lyder og tonefall. Vær en engasjert lytter, og vis interesse for det barnet har å si. Ha blikk kontakt, og bekreft barnet for å oppmuntre det til å snakke videre. 

På avdelingen jobber vi bevisst med utvikling av språk i ulike språkgrupper. Vi jobber blant annet med et og et ord, sette bilde til ordene og lytteøvelser. For å stimulere leselyst og leseglede bruker vi mye høytlesing. Vi leser daglig for barna, og i samlingsstund bruker vi eventyr og fortellinger med konkreter. hele personalet skal i løpet av barnehageåret delta i kompetanseutviklingsprogrammet "Språkløyper" fra UDIR.  Vi har gjennom mange år deltatt på kurs og kompetanseutvikling for språk og språk utvikling. Barnehagen har jobbet aktivt med bevisstgjøring omkring barns språkutvikling.

Når vi i barnehagen har barn med annet morsmål enn norsk, jobber vi spesielt med å konkretisere ord ved bruk av bilder og konkreter for å sikre en bedre forståelse av begrepene. Vi skal støtte flerspråklige barn i å bruke morsmålet sitt, samtidig som vi aktivt vil fremme og utvikle barnas norskkompetanse.

I Ryvingen er vi opptatt av at bøker og spill skal være lett tilgjengelige for barna. Vi legger vekt på å ha nye og oppdaterte barnebøker, og et godt utvalg som fenger barna.

Vi har også et eget Bibliotek hvor vi kan være i smågrupper for lesing, spill eller arbeid med vår store interaktive skjerm.