Telefon til avdelingene

Telefon nr til avdelingene

Telefon nummer til avdelingne.

Krepsane 955 54 516 Turtelefon 96047821

Måkane   955 54 563 Turtelefon 960 47 816

Fiskane   955 54 569 Turtelefon 960 47 817

Krabbane 955 54 583 Turtelefon 960 47 819

Muslingane 955 54 607 Turtelefon 960 47 809

Sommerfuglane  955 54 624

Kontor    984 63 039