Måkane

Dette barnehageåret har vi to aldersgrupper på Måkane. Barn født i 2018 og barn som er født i 2017. Vi har fokus på å dele oss mye i mindre grupper både lese og leke grupper.

På Måkane ønsker vi at barna skal få mange gode opplevelser og at barnehagen er et sted der de får leke, lære, samspille, utforske og oppdage mye spennende! Vi har fokus på å skape gode relasjoner mellom barn-barn og mellom barn-voksne. Trygghet, lek, omsorg, vennskap og læring er i fokus. 

Velkommen til Måkane! :-)