Satsingsområder

Hovedtema for året er LEK, Språk og kommunikasjon. Kunsten å leke trenger læring som all annen kunst. Vi har små lekegrupper hvor vi gir inspirasjon og utvikling til leken. Vi har også fokus på gode lesegrupper med inspirasjon for barnet. Vi jobber også med ord og begreper i lesegruppene. God språkstimulering får også barna gjennom lek og vennskap. Trygghet, omsorg og respekt er viktige verdier vi tar vare på, og lærer om i samspill med andre barn.