Ryvingens verdigrunnlag

Ryvingens Verdigrunnlag;

 

Ryvingen barnehage- «Vi tar vare på hverandre»

I Ryvingen barnehage ønsker vi å møte barnets behov for trygghet, tilhørighet og anerkjennelse, og sikre at barna får ta del i å medvirke i felleskapet.

Vår visjon» sammen er vi gode» handler om sosial kompetanse

  •          Å lytte, sette pris på hverandre
  •          Vise omsorg
  •          Vi er åpne for folks forskjellighet
  •          At vi er høflige i møte med hverandre
  •          At vi setter pris på hverandres arbeid
  •          Viser at vi SER hverandre

Barnehagens verdigrunnlag skal være gjennom gående i barnehagens pedagogiske arbeid. Barnehagen er grunnmuren og første trinn i utdanningsløpet. Den skal bidra til å danne et godt grunnlag for livslang læring og aktiv deltakelse for barna i et demokratisk samfunn. Barndommen har en egenverdi, og barnehagen skal ta utgangspunkt i en helhetlig tilnærming til barns utvikling. Barnehagen skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barns behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Ryvingen barnehage bygger på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon.