MUSLINGANE

Muslingane er barnehagens ett-års avdeling. Omsorg og trygghet er noe vi legger stor vekt på det først året i barnehagen.

Målet vårt er at barna skal føle seg trygge, skape gode relasjoner mellom barn - barn og barn - voksne, samt at barna får oppleve mestring, glede og humor. Vi ønsker at barna skal få mange gode opplevelser og at barnehagen er et sted der de får leke, lære, samspille, utforske og oppdage mye spennende!

En typisk uke for oss: LEK - ute og inne, samlingstunder, turer i nærmiljøet, forming og andre aktiviteter. Med det er også tid til mye omsorg og kos! HER & NÅ situasjoner er gull verdt hos oss :)

Velkommen til Muslingane.