Tilvenning

Tilvenning i Ryvingen barnehage;

 

Oppstart nytt barn;

Velkomstbrev nr 1 sendes ut når barna har takket ja til barnehageplass. Har er det informasjon om barnehagen, samt avdelingen barnet skal starte på. Velkomstbrev nr 2 sendes ut i juni. Mer informasjon om avdelingen + tider til oppstart. Barna blir delt i to grupper de første dagene av tilvenningen.

Foreldre/ foresatte er sammen med barna de 4 første dagene i barnehagen. Tilvenning skjer i samarbeid med ansatte på avdelingen. 

Besøksdag og foreldremøte i juni.

Overgang til ny avdeling: Vi har tilvenning med barna på den nye avdelingen. En voksen følger over. Tett oppfølging på våren og sommerukene. En gylden mulighet til å bli kjent med den nye avdelingen. Det er alltid en voksen som kjenner barnet godt med på tilvenningen.

Overgang til skolestarter avdeling: Barna som skal på Krepsane får hele året ha en dag i uken på KREPSANE, da blir dette en trygg plass og de blir godt kjent på avdelingen. De har trygge voksne med seg på lek og aktiviteter. På våren får de bli kjent dager med de ansatte på Krepsane.

De to første ukene blir det oppstart der vi har fokus på lek, og bli kjent. De voksne er med i leken og bygger gode relasjoner.

Overgang samtale med barn med spesielle behov.

 

Overgang barnehage – skole;

Vi jobber opp mot skolens ønske om at barna blir mer selvstendige, dobesøk, påkledning, selvregulering og ta gode valg.

Overgangsopplegg fra skolene varierer. Vi følger barna på de skolene de tilhører i så stor grad dette lar seg gjøre.

Vi  har overgang samtale med rektor/ lærer/foresatte for barn med spesielle behov.