Tilknytning i barnehagen

Liten og trygg i Ryvingen barnehage

Tilknytning i Ryvingen barnehage;

 Grunnleggende sett handler tilknytning om fysisk trygghet. Når barnet blir født har de et innebygd program som gjør at de automatisk søker trygghet og beskyttelse hos de voksen rundt seg. Tilknytningen dreier seg om mer enn og håndterer gode følelser. Det dreier seg like mye om å hjelpe barn med vanskelige følelser, og støtte dem i utviklingen og utforskningen deres. Det du investerer av omsorg, trøst, ømhet, glede, latter, kommer ut igjen som psykisk helse og mestring hos barna.

Vi skal alltid være Større, Sterkere, Klokere og god i alle situasjoner. Når det er mulig følger vi barnas behov og når det er nødvendig tar vi tak og ledelse. Summen av menneskers erfaringer gjennom de første leveårene former hvem de blir og hva de mestrer som voksne (Brandtzæg, m fl.).