Lek

Leken er en stor del av barns væremåte. Gjennom lek opplever barn glede, mestring, humor, får nye erfaringer sammen med andre, og legger grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Ved å late som, går barnet inn i sin egen forestillingsverden hvor de lærer å mestre utfordringer, gir rom for andres perspektiv, tanker og følelser. I Ryvingen er leken grunnmuren i det pedagogiske arbeidet. Vi legger til rette for varierte aktiviteter og allsidig lek gjennom barnehagehverdagen.