Ryvingen barnehage

Ryvingen barnehage er en privat barnehage, vi er eid av foreldrene og er en null profitt barnehage. Ryvingen har 5 egne avdelinger for små og store barn. I Ryvingen har vi gode, trygge, engasjerte og kompetente voksne som er avgjørende for en god barnehagehverdag for barn. Barna skal i barnehagen oppleve glede, mestring, anerkjennelse og bekreftelse

Ryvingen ble etablert i 2001 og er en Privat foreldreeid barnehage som ligger sentralt i Åkrehamn på Karmøy. Ryvingen er en null profitt barnehage.

Vi er opptatt av Kultur. Kultur er et vidt begrep som bla omfatter litteratur, drama, musikk, forming og natur. Dette er noe vi daglig bruker i vår barnehagehverdag. Vi ønsker å skape tilhørighet til vårt nærmiljø- dette er også bakgrunnen for navnet vårt. Ryvingen er navnet på en holme utenfor Åkra og har også vært navnet til mange fiskeskøyter her.

Ryvingen har i dag 5 avdelinger: Muslingane, Måkane, Krabbane, Fiskane og Krepsane.

Ryvingen har egne opptaks kriterier og er med i samordnet opptak i Karmøy Kommune.

Ryvingen er praksisbarnehage for Høgskolen på Vestlandet og tar imot barnehagelærerstudenter i praksis i kortere eller lengre perioder.

Ryvingen er godkjent lærebedrift og i barnehageåret 2020/21 har vi tre lærlinger hos oss.

Ryvingen har også et godt samarbeid med Åkrehamn videregående skole og tar imot elever i praksis for kortere eller lengre perioder.