Mitt Valg

Opplæringsprogrammet Mitt Valg har vært kjent i Norge siden 1990 og brukes ved en rekke grunnskoler i hele landet. Stiftelsen Det er mitt valg har nå gleden av å tilby et opplegg for de eldste barna i barnehagen, slik at vi kan tenke helhet og sammenheng fra førskole til videregående opplæring når det gjelder sosial kompetanse og utvikling av gode og trygge miljøer.

Vi i Ryvingen barnehage er så heldige å få samarbeide med Lions Club Karmøy, der vi har fått kurs og hver vår Mitt Valg bok. Lions Club var med oss på kursene og har hatt oppfølgingskurs.

Barnehagen må tilpasse barnas interesser, kunnskaper og ferdigheter når vi jobber med Mitt Valg. Barnehagen er både en læringsarena og en sosial arena, det er viktig at barn og unge mestrer disse arenaene. Barna skal blant annet lære grunnleggende sosiale ferdigheter og få et generelt grunnlag som forberedelse til å begynne på skolen. Sosial og emosjonell læring defineres som en prosess der vi utvikler fundamentale sosiale og emosjonelle ferdigheter blant annet i: selvoppfatning, selvdisiplin, sosial bevissthet, empati, relasjonsbygging og ansvarsfulle beslutninger.

Vi i Ryvingen barnehage har tilpasset programmet for alle aldre, modenhet, språkferdigheter og kulturbakgrunn. Programmet skal være motiverende, variert og vi benytter ulike sanser gjennom forskjellige aktiviteter. Vi setter stort fokus på at barna skal være aktiv deltakende i sin egen lærling og vi går trinnvis fram, slik at det blir muligheter for repetisjon og ny gjennomgang. Vi vil at det skal gis trygghet til å snakke med voksne i etterkant hvis det skulle oppstå noe.